۳ عامل حیاتی برای افزایش مشتری

۵۹,۰۰۰ تومان

مدرس: امیر فرزان

زمان برگزاری: شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

نحوه برگزاری: غیر‌حضوری و آنلاین

ویژه فعالان صنعت‌ساختمان

۳ عامل حیاتی برای افزایش مشتری

۵۹,۰۰۰ تومان