تبدیل نه مشتری به بله

۵۹,۰۰۰ تومان

مدرس: امیر فرزان

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

نحوه برگزاری: غیر‌حضوری و آنلاین

ویژه فعالان صنعت‌ساختمان

تبدیل نه مشتری به بله

۵۹,۰۰۰ تومان